ban do au a ban do au a

Đường đi

Kinh Dương Vương Nguyễn Văn Luông

Khoảng cách

: 3,4km

Thời gian di chuyển

: 9 phút

Đường đi

Đinh Bộ Linh Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng
Võ Thị Sáu Ba Tháng Hai
Hồng Bàng Nguyễn Văn Luông

Khoảng cách

: 12km

Thời gian di chuyển

: 30 phút

Đường đi

Trường Sơn Trần Quốc Hoàn
Hoàng Văn Thụ Xuân Diệu Xuân Hồng
Trường Chinh Lý Thường Kiệt
Lạc Long Quân Phú Thọ Hồng Bàng
Nguyễn Văn Luông

Khoảng cách

: 8km

Thời gian di chuyển

: 26 phút

Đường đi

Tôn Đức Thắng Võ Văn Kiệt
Hải Thượng Lãn Ông Học Lạc Hồng Bàng
Nguyễn Văn Luông

Khoảng cách

: 8km

Thời gian di chuyển

: 26 phút